Inicjatywa Polska publikuje ranking świeckich miast

Warszawa najbardziej świeckim spośród wszystkich miast w Polsce – wynika
z najnowszego rankingu stowarzyszenia Inicjatywa Polska, które od 6 stycznia zbiera podpisy pod petycją w sprawie projektu ustawy o świeckim państwie.
 

Pod petycją Inicjatywy Polska podpisało się już prawie 40 tys. osób, najwięcej z Warszawy, gdzie projekt świeckiego państwa poparło prawie 6,1 tys. obywateli i obywatelek. Analizując tylko liczbę podpisów, na kolejnych miejscach znalazły się: Kraków (1,9 tys.), Wrocław (1,7 tys.), Poznań (1,4 tys.), Łódź (1,2 tys.) i Gdańsk (1,1 tys.). Pozostałe miasta nie przekroczyły jeszcze tysiąca podpisów, ale zbiórka wciąż trwa. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy liczbę złożonych podpisów odniesie się do liczby mieszkańców. Wtedy na czele rankingu wciąż pozostaje Warszawa z udziałem 34,3 pkt., ale na kolejne miejsca awansują Wrocław (25,9 pkt.) i… podwarszawskie Piaseczno (prawie 25,8 pkt.). Tuż za podium plasują się Gdynia, Kraków i Poznań, ze wskaźnikami w okolicach 25 pkt. 

– Te statystyki pokazują, że najbardziej świeckie są największe polskie miasta, choć widać, że trend ten obejmuje coraz mniejsze miejscowości – zauważa Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska. – Za wyjątkiem Warszawy, która wyraźnie wyróżnia się pod względem liczby podpisów, różnice między pozostałymi miastami nie są już tak duże, dlatego zachęcamy mieszkańców i mieszkanki z całej Polski do podpisywania petycji i podjęcia zdrowej rywalizacji o podium w rankingu świeckich miast – dodaje. 

Przez trzy tygodnie od ogłoszenia zbiórki petycję Inicjatywy Polska podpisało blisko 40 tys. osób. – Ten wynik jest imponujący, mimo że z uwagi na tragiczne wydarzenia w Gdańsku przez cały ostatni tydzień nie prowadziliśmy aktywnej zbiórki – zaznacza Nowacka. – Teraz jednak wracamy do naszej inicjatywy, bo to dopiero początek dyskusji o relacjach Państwo-Kościół w Polsce – podkreśla. 

Przedstawiciele stowarzyszenia zaprezentowali główne założenia do projektu ustawy
o świeckim państwie 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Celem ustawy jest wprowadzenie rzeczywistego rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa. Ma to się odbyć poprzez: 

  • zaprzestanie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, precyzyjne uregulowanie jej obecności w publicznych szkołach oraz wzmocnienie neutralności światopoglądowej systemu edukacji w Polsce;
  • zaprzestanie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych oraz likwidacja Funduszu Kościelnego;
  • likwidację wspólnych komisji rządowo - kościelnych i ustanowienie jednej komisji złożonej z przedstawicieli rządu, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji świeckich skupiających agnostyków i ateistów.

Artykuł 25 Konstytucji stanowi, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Praktyka pokazuje tymczasem,
że kościoły, w szczególności Kościół katolicki, wywierają realny nacisk na władze publiczne
w sferze materialnej i niematerialnej. Państwo polskie finansuje naukę religii w szkołach, czyli naukę wiary bez naukowych podstaw, finansuje składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne duchownych, eksponuje symbole religijne w sferze publicznej, przedstawiciele władzy publicznej uczestniczą, a także organizują obrzędy religijne przy okazji świąt państwowych. 

Inicjatywa Polska stoi na stanowisku, że taki stan rzeczy i takie zachowania naruszają neutralność światopoglądową państwa. Przedstawiciele władz publicznych nie powinni eksponować swoich przekonań religijnych. Powinni za to zachowywać realną neutralność wobec wszelkich religijnych przekonań. 

Petycję w sprawie podjęcia prac legislacyjnych celem uchwalenia ustawy o świeckim państwie można podpisywać za pośrednictwem strony internetowej projektu: www.inicjatywa25.pl do 20 lutego 2019 roku. Osoby zainteresowane przekazaniem podpisów w wersji papierowej mogą pobrać ze strony projektu specjalne druki do zbierania podpisów w takiej formie. 


Ranking świeckich miast uwzględniający liczbę podpisów w relacji do liczby mieszkańców (pkt)

ranking2png

Ranking świeckich miast: liczba podpisów pod petycją

ranking1png