Inicjatywa Polska partią polityczną!

Postanowieniem sądu Inicjatywa Polska została wpisana do ewidencji partii politycznych. To początek przygotowań do krajowych wyborów na jesieni.

Przez ostatnie trzy lata Inicjatywa Polska (iPL) funkcjonowała jako lewicowe stowarzyszenie promujące ideę praw i swobód obywatelskich oraz sprawiedliwość społeczną. Dziś kierunek działań się nie zmienia.

- Niezmiennie łączy nas wspólna wizja państwa, w którym obywatelki i obywatele czują się wolni, równi wobec prawa i bezpieczni. Byliśmy i będziemy tam, gdzie godzi się w prawa człowieka. Dlatego zapraszamy dziś do współpracy wszystkich, którzy podzielają lewicowe wartości i wizję otwartej, sprawiedliwej i postępowej Polski - zachęca Barbara Nowacka, przewodnicząca partii.

W skład zarządu partii Inicjatywa Polska wchodzą:

- Barbara Nowacka – Przewodnicząca
- Tomasz Sybilski – Sekretarz Generalny
- Katarzyna Osowiecka – Skarbniczka
- Arkadiusz Dzierżyński
- Anna Uzdowska-Gacek
- Szymon Wiłnicki
- Dariusz Joński
- Barbara Starska
- Mateusz Rambacher
- Adam Ostaszewski

W organizacji trwają obecnie prace nad programem wyborczym.